ท่องโลกอาเซียน

posted on 03 Aug 2014 11:06 by krunongnat in ASEAN
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน มีทั้งหมด 5 ตอน โดยแต่ละตอนจะใช้เวลาชม 5-6 นาที อยากให้ทุกคนเสียเวลาชมอย่างตั้งใจจนจบทุกตอนนะคะ จะได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากเลย ค่ะ
 
 
 
ตอนที่ 1 หมู่บ้านอาเซียนวิลเลจ

 
ตอนที่ 2 เขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA
 
 
 
ตอนที่ 3 อาเซียนในชีวิตประจำวัน
 
 
ตอนที่ 4 กฎบัตรอาเซียน
 
ตอนที่ 5 ประชาคมอาเซียนในอนาคต
 
 

Comment

Comment:

Tweet