แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร (เรื่อง คำแนะนำ คำสั่ง คำขอร้อง)

คำชี้แจง   อ่านข้อความหรือบทสนทนาที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 

1.   My father’s age is 40.   This sentence means that.

            a.  He is 40 cms. tall.

            b.  He weighs 40 kilos.

            c.  He has 40 children.

            d.  He is 40 years old.                                                                                                     

 

2.     “Be quiet”  means ……………

            a.  be quick

            b.  be careful

            c.  don’t be angry

            d.  don’t make a loud noise                                                                                                                         

3.  Wipa :  It’s raining.  Can you close the window, please?

      Suda :  ……………………………….

            a.  Yes, certainly.

            b.  Thank you very much.

            c.  Take care of yourself.

            d.  Have a good trip.    

                                                                                                      

4.  Ann : Let’s go swimming.    

            a.  She’s getting wet.

            b.  It doesn’t matter.

            c.  Have a good time.

            d.  That’s a good idea.                                                                                                      

 

5.  At home.  If you want to go out.

            a.  Ask Mum or Dad first.                             

            b.  Wash hands before eating.                                                     

            c.  Eat at the dining table.  

            d.  Do not write on the wall.                                                                 

 คำชี้แจง   จงนำคำที่กำหนดให้ในข้อ a – d  เติมลงหน้าข้อที่มีเสียงสระเดียวกัน

                                     a.  bad                                                 

                                     b.  fire

                                     c.  three                                              

                                     d.  big

…………  6.  kite                                                                                                                        

…………  7.  tree                                                                                                                        

…………  8.  little                                                                                                                      

…………  9.  cat                                                                                                                          

 

10.  คำใดออกเสียงท้ายคำแตกต่างออกไปจากพวก

            a.  cleaned

            b.  climbed

            c.  lived

            d.  stopped                                                                                                                        

 

เฉลย 1. (d)  2. (d)  3. (a)  4. (d) 5. (a)  6. (b) 7. (d) 8. (c) 9. (a) 10. (d)

 

 


Comment

Comment:

Tweet

 

#8 By หีดอๆ (119.42.83.128|119.42.83.128) on 2014-12-01 08:42

#7 By มินตรา (49.48.248.56|49.48.248.56) on 2014-05-07 17:37

โอ๊ย ง่ายจังค่ะ  surprised smile

#6 By ทูพีช (49.48.248.56|49.48.248.56) on 2014-05-07 17:35

ง่ายมากเลยจร้า เด็กๆๆๆๆๆ ยากกว่านี้มีมั้ยคะ   

#5 By แนนนี่ (49.48.248.56|49.48.248.56) on 2014-05-07 17:34

#4 By (1.10.203.118|1.10.203.118) on 2014-03-13 22:02

สุดยอด ข้อสอบดีมากๆๆๆ

#3 By thiraphong (103.7.57.18|125.25.252.175) on 2013-03-22 20:09

โคตรง่าย เเต่ก็

#2 By Dopttrreew (103.7.57.18|110.49.235.244) on 2013-02-24 16:47

ยากนิดๆแต่นุกbig smile

#1 By sirivimon (103.7.57.18|203.172.220.20) on 2013-01-30 10:06